Tandvårdsstödet

Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. För dig som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Det är fri prissättning på tandvård. Tandläkare och tandhygienister bestämmer själva priset för olika behandlingar. Du har rätt att veta i förväg vad det kommer att kosta.

Försäkringskassan har tagit fram en broschyr som ger övergripande information i det här ämnet.
Läs den här             

 Praktikertjänst har tagit fram en lathund vad tandvårdsstödet innebär för dig som patient.

Läs den här