Priser

En undersökning hos oss kostar mellan 433 kronor till som allra mest 1633 kronor. Detta beror på din upparbetade karens samt om du har dina tandvårdsbidrag att utnyttja. Vill du veta vad det kostar dig mer exakt så kontakta vår reception, de kan då koppla upp sig mot försäkringskassan för att ge dig en mer exakt prisuppgift.

Vi erbjuder en god prisnivå och är transparenta i vår prisbild. Alla patienter erhåller kostnadsförslag innan vi startar en behandling.

 Fullständig prislista finns tillgänglig på mottagningen.

Vi verkar förebyggande, långsiktigt och vi kompromissar aldrig med trygghet, kvalitet eller patientsäkerhet.