Vår vision om framtiden vid Elvanstandläkare

  • Att vi utvecklas och växer till fyra tandläkarteam som arbetar enligt (dubbel) solo group, där varje team har sin egen receptionist och arbetar på 2-4 rum beroende på teamets storlek.
  • Att ha det roligt och trevligt på vår gemensamma arbetsplats.
  • Att vi – på kliniken – har deltidsarbetande specialister, främst för behandlingar av våra egna patienter, men även med möjlighet för externa remisser. Detta bidrar till en mångfacetterad verksamhet, innebär en service för våra patienter och bidrar till att vi själva håller oss à jour med nya rön. Assistans utförs av våra tandsköterskor respektive tandhygienister. Prioriterade områden är käkkirurgi, endodonti samt parodontologi.
  • Att erbjuda personalen kursverksamhet på kliniken. Detta som ytterligare en inspirationskälla och för allas vår vidareutveckling.
  • Att skapa en verksamhet som är lönsam och utvecklande. Detta är en långsiktig förutsättning för att skapa balans mellan arbete och fritid. Det möjliggör också en fortsatt kontinuitet med vidareutbildning och löneutveckling.
  • Att alltid ligga i framkant vad gäller utrustning, material och effektiv administration.
  • Att utveckla goda och professionella relationer till våra leverantörer.
  • Att få glädjen av nöjda patienter som ger oss mervärde med uppskattning (kanske i form av kakor!) samt rekommenderar nya patienter till oss.