Straumann 2014

Under 2014 genomgick ElvansTandläkare två kurser i implantatkirurgi i samarbete med implantatföretaget Straumann. Dessa kurser riktade sig till tandläkare med assisterande personal.